Jaarlijks komen velen immigranten naar Nederland om te werken of te studeren. Soms lukt het een werkgever niet een geschikte kandidaat in Nederland te vinden, in dat geval is het mogelijk om personeel van buiten Nederland te laten overkomen.

Er zijn ook mensen die hier in Nederland kansen zien om een bedrijf op te zetten. Een vergunning als zelfstandige of als start up onderneming is dan mogelijk. Tenslotte is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden naar Nederland te komen voor het volgen van een studie.

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen over het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid of het volgen van een studie. Staat uw vraag hier niet tussen of wilt u een op uw zaak toegespitst advies? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op via deze link.

Zijn er verschillende soorten verblijfsvergunningen voor het verrichten van arbeid?

Het type werk- of verblijfsvergunning dat noodzakelijk is hangt van de situatie af. Blijft de arbeider korter of langer dan 90 dagen? Indien de arbeider korter dan 90 dagen komt volstaat een visum met een tewerkstellingsvergunning. Komt de arbeider in loondienst dan is er vaak een Gecombineerde Vergunning voor Arbeid en Verblijf nodig (GVVA).

Arbeiders kunnen hier onder meer komen als kennismigrant, op grond van Europese regelgeving (Europese blauwe kaart), als onderzoeker of in loondienst. Daarnaast zijn er voor sommige functies in loondienst aparte verblijfsprocedures; voorbeelden daarvan zijn personen die in de Aziatische horeca gaan werken (zie hierover mijn blog), kunstenaars, geestelijke bedienaren.

Wat zijn de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer?

Voor een vergunning als zelfstandig ondernemer dient de onderneming ingeschreven te staan in het register van de Kamer van Koophandel. Indien er vergunningen noodzakelijk zijn beschikt de ondernemer over deze vergunningen. Er zijn voldoende financiële middelen aanwezig in de onderneming. Tenslotte dienen de werkzaamheden die de ondernemer verricht een wezenlijk Nederland belang te dienen. Daarnaast moet het ook innovatief zijn voor de Nederlandse markt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt dit niet zelf, zij schakelen de expertise in van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Zij beoordelen de onderneming aan de hand van drie onderdelen:

  • Ervaring van de ondernemer (opleiding, werkervaring, ervaring als ondernemer);
  • Ondernemingsplan
  • Innovatie, arbeidscreatie en investeringen

Voor deze onderdelen zullen punten worden gegeven, aan de hand van een puntensysteem adviseert het RVO dan aan de IND.

Wat zijn de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als start up ondernemer?

In grote lijnen volgen hierna de voorwaarden. Als start up ondernemer heb je allereerst een ijzersterk stappenplan nodig, de werkzaamheden dienen innovatief te zijn en er is een facilitator verbonden aan de start up.
De start up en de facilitator zijn geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel en de ondernemer beschikt over voldoende financiële middelen om in zijn behoeften te voorzien.

De facilitator dient betrouwbaar te zijn (dit wordt door het RVO beoordeeld) en fungeert als een soort mentor/begeleider voor de beginnende ondernemer.
Met de facilitator wordt een overeenkomst getekend. De lijst met al erkende facilitators vindt u hier.

Het stappenplan bevat informatie over de organisatie, over de innovatieve werkzaamheden en een soort tijdlijn met plannen voor het opzetten van de start up.

Meer informatie over wanneer een dienst of product als innovatief wordt gezien en hoe het RVO dit beoordeelt vindt u hier.

Wanneer mag je iemand van buiten Nederland in dienst nemen?

Dat hangt onder meer af van de functie die iemand bekleed en welk type vergunning je aanvraagt.

Het inhuren van een kennismigrant kan nadat de werkgever is geregistreerd als erkend referent. De kennismigrant dient een minimumbedrag aan salaris te verdienen en dat salaris dient marktconform te zijn. Kijk voor de salariseisen op de website van de IND.

Door een tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt aan Aziatische koks is het tevens mogelijk om relatief eenvoudig Aziatische koks vanuit Azië naar Nederland te laten komen.

Echter indien de werkgever een arbeider uit het buitenland naar Nederland wil halen en er is geen speciale regeling van toepassing, dan dient er aangetoond te worden dat er geen prioriteit genietend aanbod is. Prioriteit genietend aanbod wil zeggen dat er in Nederland of de EU geen personen beschikbaar zijn die de vacature kunnen vullen. Meer informatie hierover kunt u op de website van het UWV vinden, klik hier.

Wat is een (erkend) referent?

Een (erkend) referent van een werknemer is de werkgever. De werkgever dient er onder meer zorg voor te dragen dat hij de administratie goed op orde houdt (administratieplicht) en dient wijzigingen in het dienstverband direct aan de IND door te geven (informatieplicht).

Een erkende onderwijsinstelling is een onderwijsinstelling die door de IND is erkend en die internationale studenten aan de instelling mag laten studeren.

Welke bedrijven zijn erkend referent?

De erkende referenten zijn opgenomen in een register. Dit register kunt u hier vinden.

Welke onderwijsinstellingen zijn erkend referent?

De erkende onderwijsinstellingen zijn opgenomen in een register. Dit register kunt u hier vinden.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor studie aan een HBO instelling of universiteit?
  • Er is een geldig paspoort;
  • Er zijn voldoende financiële middelen;
  • De persoon vormt geen gevaar voor openbare orde of nationale veiligheid;
  • Er is een voorlopig bewijs van inschrijving;
  • Ieder jaar worden minimaal de helft van de studiepunten behaald.