Veel immigranten komen naar Nederland voor gezinshereniging en gezinsvorming. Een partner of echtgenoot uit het buitenland naar Nederland halen kent een aantal vereisten. Soms gelden er uitzonderingen. Ook de nationaliteit van de immigrant speelt een belangrijke rol. Bijvoorbeeld op de vraag of Nederlands of EU recht van toepassing is. De Nederlandse overheid heeft het hiermee niet makkelijk gemaakt voor mensen die hun gezinsleden naar Nederland willen laten overkomen.

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen over gezinshereniging en gezinsvorming. Staat uw vraag hier niet tussen of wilt u een op uw zaak toegespitst advies? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op via deze link.

Kan ik alleen mijn echtgenoot laten overkomen of ook een ongehuwde partner?

Naast gezinshereniging of gezinsvorming met echtgenoot is het ook mogelijk een ongehuwde partner over te laten komen. De bewijslast ligt in dit soort procedures wel iets hoger. Er moet bijvoorbeeld aangetoond worden dat er sprake is van een serieuze relatie (de IND noemt dit een duurzame en exclusieve relatie). In het geval van een huwelijk is het tonen van een huwelijksakte voldoende.

Is het mogelijk mijn ouders over te laten komen?

Als minderjarig kind is het mogelijk een verblijfsvergunning voor een ouder aan te vragen. Als je een asielstatus hebt is het ook mogelijk voor jongvolwassen tot 25 jaar om hun ouder te laten overkomen via een nareisprocedure. Hiervoor is wel (onder meer) van belang dat het kind thuis woonde en geen eigen gezin had.

Voor meerderjarige kinderen van ouders is het soms mogelijk om via een aanvraagprocedure gezinshereniging te krijgen. Dit is wel een stuk moeilijker. De IND kijkt of er sprake is van een meer dan normale emotionele band tussen ouder en kind. Ook kijk de IND of er zware redenen zijn waarom de ouder hierheen moet komen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, ouderdom, geen mantelzorg in land van herkomst. Deze procedures zijn erg lastig en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft niet snel vergunningen af in dit soort situaties.

Wilt u advies in uw individuele zaak? Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat zijn de algemene vereisten voor gezinshereniging/gezinsvorming?

De voornaamste vereisten voor gezinshereniging met partner/echtgenoot zijn:

  • U bent gehuwd of heeft een duurzame relatie;
  • De partner in Nederland heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning in Nederland (NB: niet alle type verblijfsvergunningen komen echter voor gezinshereniging in aanmerking!);
  • Beide partners zijn 21 jaar of ouder;
  • De partner in het buitenland heeft het Basisexamen Inburgering Buitenland behaald;
  • Er is voldoende inkomen en dit inkomen is duurzaam.

Dit zijn niet alle vereisten en op onderstaande vereisten bestaan uitzonderingen; raadpleeg daarom altijd een specialist voor advies in uw individuele zaak!

Wat is een referent?

De referent bij gezinshereniging is de partner of familielid die in Nederland woonachtig is en waarbij de vreemdeling gaat wonen. De referent heeft een administratieplicht (bewaren van relevante informatie over de vreemdeling) en een informatieplicht (doorgeven van wijzigingen aan de IND; die gevolgen kunnen hebben voor het verblijfsrecht bijvoorbeeld als de relatie verbroken wordt).

De referent moet hiervoor een verklaring ondertekenen die wordt bijgevoegd bij het indienen van de aanvraag.

Zijn er uitzonderingen voor mensen met een verblijfsvergunning asiel?

Ja, partners of echtgenoten van houders van een verblijfsvergunning asiel hoeven geen Basisexamen Inburgering Buitenland te hebben behaald. Als zij binnen drie maanden na verkrijging van de vergunning een verzoek om gezinshereniging indienen geldt voor hun ook geen inkomenseis.

Hoeveel bedragen de legeskosten?

De legeskosten kunt u op de website van de IND hier terugvinden.

Wat is het Chavez arrest? In welke situatie kan dit arrest van toepassing zijn?

Het Chavez arrest is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 10 mei 2017. Deze uitspraak ging over het Europese recht. Het ging in deze zaak om ouders afkomstig uit een land buiten de Europese Unie met een Nederlands kind.

In die zaak heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een ouder van buiten de EU een verblijfsvergunning moet krijgen als het zou betekenen dat zonder die verblijfsvergunning het kind de Europese Unie zou moeten verlaten.

Het Hof zegt dat ook als er een Nederlandse ouder aanwezig is die het kind kan verzorgen, dan nog moet er gekeken worden naar alle omstandigheden. Dus ook de zorgtaken die de ‘buitenlandse’ ouder op zich neemt en de belangen van het kind om door beide ouders opgevoed worden.

Deze uitspraak heeft er in Nederland toe geleid dat veel ouders een verblijfsvergunning hebben gekregen bij hun Nederlandse kind.

De Nederlandse regels zijn nog steeds erg aan het veranderen op dit gebied, regelmatig komen er nieuwe uitspraken van Nederlandse rechters over deze ‘Chavez-uitspraak’. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op deze grond dan is het raadzaam om contact op te nemen.

Wat is de België-route of Europa-route?

Ook de België en EU route heeft te maken met Europees recht. In deze gevallen gaat het kort gezegd om het volgende. De Nederlandse partner gaat tijdelijk (6 maanden minimaal) wonen in een ander EU land (vaak België). Doordat de persoon buiten Nederland maar in de Europese Unie woont, is de Europese regelgeving van toepassing. Op basis van deze Europese regelgeving is het soms makkelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. Het is dan mogelijk om de partner uit een ‘derdeland’ (een land buiten de EU) over te laten komen, samen enige tijd in dat EU land te wonen en na een tijdje terug te keren naar Nederland. Het EU recht blijft in dat geval van toepassing, ook na terugkeer naar Nederland.

Hier zitten nog wel wat technische vereisten aan vast, hierboven is het algemene beeld geschetst van de België-route of de Europa-route. Voor meer details kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.